Ilmu Berkenaan Wudhuk


Cara Wudhuk yang BetulAmbil Wuduk yang Betul
& Tumakninah Dalam SolatDoa Selepas Wudhuk
(Amalan Yg Dijamin
Oleh Rasulullah SAW)


Ash-hadu 'Alla ilaha illa-LLah
Wahdahu La-Shariika-Lah
Wa 'Ash-Hadu 'Anna Muhammadan
'Abduhu Wa RasuuLLuh
Allahummaj 'Al-Nii Minat-Tawwabiin
Waj-'Al-Nii Minal Mutatahiriin
Waj-'Al-Nii Min-'ibadikas-soolihiin

Aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa
Tidak ada sekutu bagi-Nya
Aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya
Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan orang yang bertaubat kepada-Mu
Dan jadikanlah aku dari golongan orang yang bersih
Dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh


Doa Semasa Wudhuk