Malaikat Bawa Amalan Manusia
Kepada Allah Setiap Hari