Penjelasan Mengenai Yakjuj dan Makjuj
(Syekh Imran Hosein)Kenapa Anda Berpendapat
Yakjuj dan Makjuj Sudah Dilepaskan?