Peristiwa Isra Miraj Dalam Kaca Mata Sains
(Buya Syakur Dan Prof. Thomas Djamaludin)