Cara Untuk Me-RESET
Fikiran Bawah Sedar
(Dr. Bruce Lipton)