Besarnya Ganjaran Bagi
Orang yang Menuntut Ilmu

(Dengarkan kisah yang diceritakan oleh
Syeikh Hisyam Al Burhani)